પ્રાકૃતિક જંતુનાશક ઘરે કેવી રીતે બનાવવું? અને નિમાસ્ત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિમાં તમામ પ્રકારના જંતુનાશકો ઘરે જ બનાવવામાં આવે છે, આપણે અહીં શીખીશું કે નિમાસ્ત્ર ઘરે કેવી રીતે બનાવવું?ખેડુત મિત્રોને પ્રણામ, અમારો પ્રયાસ છે કે વધુને વધુ ખેડૂતો રાસાયણિક…

Continue Readingપ્રાકૃતિક જંતુનાશક ઘરે કેવી રીતે બનાવવું? અને નિમાસ્ત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિમાં મિશ્ર પાક કેવી રીતે પસંદ કરવો?

બે કે તેથી વધુ પાક એકસાથે લેવાથી એટલે કે ખેતીમાં મિશ્ર પાક લેવાથી સરેરાશ ઉત્પાદન વધે છે.કુદરતી ખેતી પદ્ધતિમાં મુખ્ય પાકની સાથે સહાયક પાકો લેવા પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો…

Continue Readingપ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિમાં મિશ્ર પાક કેવી રીતે પસંદ કરવો?

આચ્છાદન શું છે? અને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આચ્છાદન શા માટે જરૂરી છે?

જો જમીનની ઉપરની સપાટી પર કુદરતી આવરણ બનાવવામાં આવે તો તેને આચ્છાદન કહેવામાં આવે છે.હાલમાં રાસાયણિક ખેતી પદ્ધતિમાં પ્લાસ્ટિક પેપરનો ઉપયોગ આવરણ (મલ્ચિંગ) માટે થાય છે. જ્યારે કુદરતી ખેતી પદ્ધતિમાં…

Continue Readingઆચ્છાદન શું છે? અને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આચ્છાદન શા માટે જરૂરી છે?

વાફસા પ્રાકૃતિક ખેતીમાં કેટલું મહત્વનું છે?

ભારતના પ્રખ્યાત કૃષિ વૈજ્ઞાનિક સુભાષ પાલેકરજી સમજાવે છે કે છોડને પાણીની જરૂર નથી, છોડને વાફસાની જરૂર છે. નમસ્કાર ખેડૂત ભાઈઓ, તમે બધા જાણો છો કે તાજેતરમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત ભાઈઓ…

Continue Readingવાફસા પ્રાકૃતિક ખેતીમાં કેટલું મહત્વનું છે?

પ્રાકૃતિક ખેતી | ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીના સિદ્ધાંતો

પ્રાકૃતિક ખેતી એ આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાનું પ્રથમ પગલું છે કારણ કે તે દેશી ગાયના છાણ અને ગૌમૂત્રથી કરવામાં આવે છે. દેશી ગાય આધારિત ખેતીમાં રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોનો ઉપયોગ બિલકુલ…

Continue Readingપ્રાકૃતિક ખેતી | ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીના સિદ્ધાંતો

દશપર્ણી અર્ક | પ્રાકૃતિક ખેતીમાં સૌથી શક્તિશાળી જંતુ નિયંત્રક કેવી રીતે બનાવવું તે જાણો.

પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિ અને જૈવિક ખેતી પદ્ધતિમાં કુદરતી રોગ નિયંત્રણ માટે વિવિધ પ્રકારના જંતુ નિયંત્રણ વિકસાવવામાં આવે છે, જેમાં દશપર્ણી અર્ક ખૂબ જ અસરકારક જંતુનાશક છે. નીમાસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર અને અગ્નિઅસ્ત્રનો…

Continue Readingદશપર્ણી અર્ક | પ્રાકૃતિક ખેતીમાં સૌથી શક્તિશાળી જંતુ નિયંત્રક કેવી રીતે બનાવવું તે જાણો.